Dział Fotomedyczny

  KONTAKT

 

Dział Fotomedyczny WUM

 

ul. Żwirki i Wigury 81, 02 - 091 Warszawa

I piętro, pokój 94A

 

tel.:  22 116 60 80

e-mail: fotomed@wum.edu.pl

 

 

  NASZA LOKALIZACJA

 

Dział Fotomedyczny WUM

 

ul. Żwirki i Wigury 81, 02 - 091 Warszawa

I piętro, pokój 94A

 

tel.:  22 116 60 80

e-mail: fotomed@wum.edu.pl